نوآوران امین
1399/09/04
08:49
✅ #پیش_گشایش برترین عرضه و تقاضا در مرحله پیش گشایش بازار در ساعت 8:45 . 1399/09/04 08:49 http://market.nadpco.com 41 درصد بازار صف خرید و 20 درص...

✅ #پیش_گشایش


برترین عرضه و تقاضا در مرحله پیش گشایش بازار در ساعت ۸:۴۵ .


۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۸:۴۹


http://market.nadpco.com
۴۱ درصد بازار صف خرید و ۲۰ درصد بازار صف فروشانتهای خبر

0
0