تکسهم ۹۸
1399/10/08
16:04
#قسم_میخورم اگر به معاملات چند روزه این سهم نگاه کنین، با تمام سرمایه این سهم را خریداری خواهید کرد

#قسم_میخورم اگر به معاملات چند روزه این سهم نگاه کنین، با تمام سرمایه این سهم را خریداری خواهید کرد


انتهای خبر

0
0