اتاق فکر بورسی
1399/09/24
23:41
#شکلر به روز رسانی مقاومت محدوده 7200 بررسی تحلیلی در محدوده 5600

#شکلر به روز رسانی


مقاومت محدوده ۷۲۰۰


بررسی تحلیلی در محدوده ۵۶۰۰انتهای خبر

0
0