کدال۳۶۰
1400/09/03
10:35
#غشهد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 242,805 میلیون ریال از مح...

#غشهد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪️ شرکت شهد ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ معادل ۲۴۲,۸۰۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۹۰٪ افزایش داشته است.▪️«غشهد» با سرمایه ثبت شده ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۶۴,۱۵۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۰:۳۵:۱۵ (۸۲۱۹۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0