کامودیتی Commodities
1399/08/30
21:40
#نفت 0.45%+↖️42$ قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز صعودی بوده و رشد هفتگی 4.81%+ دارد محرک بازار امروز، امیدواری به تمدید 3 ماهه محدودیت تولید #او...

#نفت ۰.۴۵٪+↖️۴۲$


قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز صعودی بوده و رشد هفتگی ۴.۸۱٪+ داردمحرک بازار امروز، امیدواری به تمدید ۳ ماهه محدودیت تولید #اوپک است که میتواند عامل تعادل در بازار باشدالبته نگرانی نیز در بازار وجود دارد ... موجودی مخازن آمریکا در اوکلاهما که مرکز نگهداری نفت و تعیین شاخص وست تگزاش است، طی ۲۰ هفته گذشته ... ۱۵ هفته رشد کرده و اکنون ۸۱٪ 🤔 مخازن پر شده اند که ادامه این وضعیت با توجه به موج دوم #کرونا میتواند شرایط را برای افت قیمت فراهم سازدمصرف بنزین آمریکا در هفته گذشته ناشی از تعطیلی مجدد شهرها ۰.۵ میلیون بشکه کاهش داشت و بسیاری از پالایشگاهها برنامه تعمیر زودهنگام دارند تا با تبعات افت تقاضا، مقابله کنند ... این موضوع موجودی مخازن نفت آمریکا را پرتر کرده و فشار بر قیمت را افزایش میدهدStockpiles at Cushing, Oklahoma, the delivery point for West Texas Intermediate futures, stood at ۶۱.۶ million barrels as of Nov. ۱۳, or about ۸۱٪ of capacity! @Commoditiesانتهای خبر

0
0