بولتن اقتصادی
1400/01/16
11:48
قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملی قیمت خرید #دلار آمریکا: 23,965 تومان قیمت فروش #دلار آمریکا: 24,449 تومان قیمت خرید #یورو: 28,033 توم...

قیمت دلار و یورو در صرافی بانک ملیقیمت خرید #دلار آمریکا: ۲۳,۹۶۵ تومان


قیمت فروش #دلار آمریکا: ۲۴,۴۴۹ تومانقیمت خرید #یورو: ۲۸,۰۳۳ تومان


قیمت فروش #یورو: ۲۸,۶۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0