کارگزاری آبان
1399/11/12
07:49
📊#وسکاب اطلاعیه 99/11/11 *سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی ب...

📊#وسکاب


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۱


*سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها*


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0