اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/09
13:02
#وارس ✅تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ارس صبا ◀️ازمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنا...

#وارس


✅تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری ارس صبا◀️ازمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ درمحل تهران ، شهرک قدس(شهرک غرب) بلوار خوردین، بلوار شریفی، خیابان توحید ۳ ، پلاک ۳، طیقه منفی ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :
◀️ سرمایه فعلی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال◀️ درصد افزایش سرمایه: ۴۰۰٪◀️ مبلغ افزایش سرمایه: ۴۰۰,۰۰۰ ریال◀️ محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0