بتاسهم
1399/09/23
04:01
مصوبه مهم شورایعالی بورس: افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان. ا...

مصوبه مهم شورایعالی بورس:


افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بورس و اوراق بهادار از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان.


اختصاص ۵۰ درصد حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام باید به خرید سهام عدالت (کنار رفتن سایه فشار فروش سهام عدالت از سر بازار)انتهای خبر

0
0