پایگاه خبری انتخاب
1399/12/06
11:55
نظام الدین موسوی، نماینده مجلس: ♦️انسان از دستبوسی فرح به دستبوسی امام برسد، شرف دارد به اینکه از دستبوسی امامش به پابوسی آمریکا برسد 🔹سیدنظام ال...

نظام الدین موسوی، نماینده مجلس:♦️انسان از دستبوسی فرح به دستبوسی امام برسد، شرف دارد به اینکه از دستبوسی امامش به پابوسی آمریکا برسد🔹سیدنظام الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس یازدهم در توئیتی نوشت: فارغ از این که اصل ادعای آقای احمدی نژاد درباره دکتر حداد عادل بی اخلاقی و دروغ محض است؛ انسان از دستبوسی فرح برسد به دستبوسی امام، خیلی شرف دارد به اینکه از دستبوسی امامش برسد به پابوسی و دریوزگی آمریکا و استکبار.جزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲X۷W


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0