بورسینه
1399/09/17
14:30
📌یادآوری عرضه اولیه #وکبهمن 🔹حداکثر سهام برای هر شخص حقیقی و حقوقی: ۱۰۰سهم 🔹قیمت هر سهم: از ۱۴,۲۰۰ ریال الی ۱۴,۴۸۴ ریال 🔹زمان ثبت سفارش: امروز، سه...

📌یادآوری عرضه اولیه #وکبهمن🔹حداکثر سهام برای هر شخص حقیقی و حقوقی: ۱۰۰سهم


🔹قیمت هر سهم: از ۱۴,۲۰۰ ریال الی ۱۴,۴۸۴ ریال


🔹زمان ثبت سفارش: امروز ، سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰


🔹زمان تخصیص سهام: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۹


🔹شروع معاملات ثانویه: از شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
انتهای خبر

0
0