کانال کدال
1399/11/07
22:30
📊 نماد : هاي وب 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل قرارداد تامین تجهیزات مرکز داده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱...

📊 نماد : های وب📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل قرارداد تامین تجهیزات مرکز داده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: داده گستر عصر نوین✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - تعدیل قرارداد تامین تجهیزات مرکز داده- گروه ب📋شرح رویداد: مدارک مربوط به نحوه محاسبه و تعدیل قرارداد خرید و تامین تجهیزات مرکز داده به پیوست ارایه گردید.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #های _وب


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۷:۴۷:۰۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0