نوآوران امین
1399/12/04
17:09
صنایع ریخته گری ایران (#خریخت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۳.۷۵ د...

صنایع ریخته گری ایران (#خریخت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۳.۷۵ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۱۶.۹۳ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۳۰۱.۱۱ درصدی فروش ۱۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0