کانال کدال
1399/11/14
19:27
‍ ‍ 📊 نماد : بنیرو 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( ساير اطلاعات بااهميت - پیش بینی سودهرسهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال م...

📊 نماد : بنیرو📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سودهرسهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: نیرو ترانس✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سودهرسهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب📋 شرح رویداد: پیرو نامه معاونت نظارت بربورس وباعنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهامداران ونهادهای نظارتی مبنی بردرخواست انتشارپیش بینی سودخالص شرکت درسال مالی ۱۳۹۹به اطلاع می رساند سودخالص شرکت درسال جاری مبلغ۴۳۲ر۳۱۱ر۱میلیون ریال بوده و هم چنین پیش بینی درآمدهرسهم (برمبنای سرمایه ۱۵۰۰میلیاردریال)درسال مزبورمبلغ۸۷۴ریال می باشد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#بنیرو


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۶:۲۱:۰۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0