کارگزاری آبان
1399/11/15
10:09
📈خدمات فني و مهندسي امروز افت قیمت را تجربه می کنند.#رمپنا, #خفولا و #تابا با فشار فروش همراه اند.#تپولا و #رنيك نیز منفی و متعادل اند.

📈خدمات فنی و مهندسی امروز افت قیمت را تجربه می کنند.#رمپنا, #خفولا و #تابا با فشار فروش همراه اند.#تپولا و #رنیک نیز منفی و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0