تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/27
09:24
#فباهنر نرخ محصول اصلی مس باهنر همگرا با نرخ جهانی مس در حال حرکت است. نوسانات فاصله قیمت مس از محصول اصلی فباهنر نیز کاملا همگرا بوده و همبستگی ب...

#فباهنرنرخ محصول اصلی مس باهنر همگرا با نرخ جهانی مس در حال حرکت است. نوسانات فاصله قیمت مس از محصول اصلی فباهنر نیز کاملا همگرا بوده و همبستگی بالایی دارد.به نظر می رسد که با توجه به ثبات نسبی فاصله نرخ محصول از ماده اولیه، حاشیه سود در سطح پاییز حفظ شده باشد.بر این اساس P.ettm این نماد ۶.۴ است که به سمت p.efw ۵.۴ حرکت می کند.

انتهای خبر

0
0