بولتن اقتصادی
1399/11/06
17:37
دورکاری کارمندان همچنان پابرجاست 🔹 استاندار تهران با اشاره به تداوم دورکاری کارمندان ادارات اظهار داشت: دورکاری کارمندان دولتی هیچ گاه لغو نشده و ...

دورکاری کارمندان همچنان پابرجاست🔹 استاندار تهران با اشاره به تداوم دورکاری کارمندان ادارات اظهار داشت: دورکاری کارمندان دولتی هیچ گاه لغو نشده و تنها شرایط دورکاری از یک سوم به دو سوم تبدیل شده است.

انتهای خبر

0
0