بورسینه
1399/08/11
13:31
📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/اقبال حقیقی‌ها تنها به ۲۰ نماد بود #حقیقی_حقوقی

📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/اقبال حقیقی‌ها تنها به ۲۰ نماد بود


#حقیقی_حقوقی
انتهای خبر

0
0