بتاسهم
1399/09/16
13:05
نرخ پايه ارز محصولات پتروشيمي براي عرضه در بورس كالا 256297 ریال میزان افت نسبت به هفته قبل 2114 ریال

نرخ پایه ارز محصولات پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا


۲۵۶۲۹۷ ریال میزان افت نسبت به هفته قبل ۲۱۱۴ ریالانتهای خبر

0
0