بورس۳۶۵
1399/08/11
22:54
عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شود قاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران:...

عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس هر دو هفته یکبار بررسی می‌شودقاضی‌زاده در تشریح نشست مشترک با سازمان بورس و دادستانی تهران:


در این جلسه مقرر شد، سازمان بورس اطلاعات موردنیاز دادستانی درباره شفافیت عملکرد فعالان حقوقی بازار را تهیه و به دادستانی ارایه دهد.


از آنجا که کشف برخی از جرایم و تخلفات سازمان بورس به اطلاعاتی نیاز دارد که نمی‌تواند مستقیما تهیه کند و به همکاری دادستانی نیاز دارد، مقرر شد دادستانی برای تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشد.


براساس تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز، مقرر شد رابطی میان دادستانی و سازمان بورس ایجاد شود تا با یکدیگر در ارتباط باشند.


وضعیت عملکرد حقوقی‌های بورس در اجرای مصوبات شورای عالی بورس و اقدامات سازمان بورس و دادستانی هر دو هفته یک بار با برگزاری جلسات بررسی می‌شود./ خانه ملت

انتهای خبر

0
0