تحلیل برای سود
1399/08/17
23:58
♦️دلار وارد کانال ۲۳هزارتومان شد 🔹هم اکنون قیمت معاملات فردایی دلار در بازار ۲۳۸۵۰ تومان برای فروش و ۲۳۸۰۰ تومان برای خرید است. 🔹قیمت رسمی دلار د...
♦️ دلار وارد کانال ۲۳هزارتومان شد

🔹هم اکنون قیمت معاملات فردایی دلار در بازار ۲۳۸۵۰ تومان برای فروش و ۲۳۸۰۰ تومان برای خرید است.
🔹قیمت رسمی دلار در پایان معاملات امروز ۲۴۵۰۰ تومان بود.
🔹قیمت هر قطعه سکه فردایی برای خرید۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و برای فروش فروش ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
🔹قیمت سکه طرح جدید عصر امروز ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود.
انتهای خبر

0
0