بورس۲۴
1401/02/01
13:28
«سدور»در ۱ ماهه ۱۴۰۱ چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان دورود در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته است .

«سدور»در 1 ماهه 1401 چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان دورود در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۸ میلیارد تومان فروش داشته است . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد داشته است.


سدور
انتهای خبر

0
0