کدال۳۶۰
1399/11/08
20:00
#ولکار #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/02/31 معادل 31,351 م...

#ولکار


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت لیزینگ کار آفرین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ معادل ۳۱,۳۵۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۰٪ افزایش داشته است.▪️«ولکار» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۱,۵۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ افزایش داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۹:۵۹:۵۳ (۷۱۷۷۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0