کدال۳۶۰
1401/03/25
13:55
#قنقش توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 884655در تاریخ 1401/02/31 به استحضار می رساند...

#قنقش


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۸۴۶۵۵در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به استحضار می رساند توضیحات در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۳:۵۵:۰۴ (۸۹۷۲۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0