پارسیس تحلیل
1399/09/16
11:07
#سمگا ارزش بازار و نمودار تاریخی سمگا -بازدهی از کف پاییز :42% -افت از سقف تاریخی : منفی 9% بازدهی از ابتدای سال :150% بازدهی از ابتدای 98 : ...

#سمگا ارزش بازار و نمودار تاریخی سمگا-بازدهی از کف پاییز :۴۲٪-افت از سقف تاریخی : منفی ۹٪بازدهی از ابتدای سال :۱۵۰٪بازدهی از ابتدای ۹۸ : ۸۱۷٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0