کدال۳۶۰
1401/01/08
09:39
#قشیر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 0 می...

#قشیر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«قشیر» با سرمایه ثبت شده ۷۷۸,۸۷۱ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۶,۲۷۸,۶۴۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۱-۰۸ ۰۹:۳۹:۵۸ (۸۶۵۱۷۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0