همفکران
1399/09/18
10:38
#نبض_بازار 📈 بازار در حال بازگشت از مدار منفی و افزایش تقاضای خرید در سهام کوچک و بزرگ است. شاهد کاسته شدن منفی های شاخص کل در این دقایق هستیم.

#نبض_بازار


📈 بازار در حال بازگشت از مدار منفی و افزایش تقاضای خرید در سهام کوچک و بزرگ است. شاهد کاسته شدن منفی های شاخص کل در این دقایق هستیم.انتهای خبر

0
0