سهم گلچین
1399/08/11
10:09
شاخص کل 1,286,539 19359.95 واحد منفی ارزش بازار 48,891,780 میلیارد ریال ارزش معاملات 24,652 میلیارد ریال حجم معاملات 2.542 میلیارد سهم

شاخص کل ۱,۲۸۶,۵۳۹


۱۹۳۵۹.۹۵ واحد منفی


ارزش بازار ۴۸,۸۹۱,۷۸۰ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۲۴,۶۵۲ میلیارد ریال


حجم معاملات ۲.۵۴۲ میلیارد سهمانتهای خبر

0
0