کارگزاری سهام بارز
1399/10/06
17:31
#کاوه گزارش عملکرد آذر ماه 🔹شرکت در آذر ماه 1310 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 10% کاهش و نسبت به آذر سال قبل 181% افزایش یافته است...

#کاوه


گزارش عملکرد آذر ماه🔹شرکت در آذر ماه ۱۳۱۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۱۰٪ کاهش و نسبت به آذر سال قبل ۱۸۱٪ افزایش یافته است. متوسط درآمد ماهانه شرکت در ۸ ماهه ابتدایی ۸۷۱ میلیارد تومان بوده است.🔹مجموع درآمدهای شرکت در ۹ ماهه سال ۸۳۱۱ میلیارد تومان و در مدت مشابه سال قبل ۳۹۹۷ میلیارد تومان بوده که ۱۰۸٪ افزایش یافته است.🔹شرکت در ۹ ماهه ۱۰۶۵ هزارتن محصول فروخته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵٪ افزایش یافته است.🔹 درآمد صادراتی شرکت در ۹ ماهه ۵۱۸۲ میلیارد تومان بوده که ۶۲٪ از درآمد شرکت را تشکیل می دهد.🔹نرخ بیلت(داخلی) در آذر ۹۶۸۰۵ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به ماه قبل ۳٪ کاهش و نسبت به آذر سال قبل ۱۶۳٪ افزایش یافته است.نرخ فروش بیلت(صادراتی) در آذر ۱۰۸۱۹۱ ریال برای هر کیلو بوده که نسبت به ماه قبل بدون تغییر و نسبت به آذر سال قبل ۱۶۸٪ افزایش پیدا کرده است.انتهای خبر

0
0