بورس امروز
1400/01/16
16:46
‌‌❇ تعلیق در فعالیت های شرکت پتروشیمی جم 🔹بخشی از فعالیت های شرکت پتروشیمی جم به دلیل تعمیرات اضطراری دوره ای واحد HDPE)) مورد تعلیق قرار گرفته اس...

❇ تعلیق در فعالیت های شرکت پتروشیمی جم🔹بخشی از فعالیت های شرکت پتروشیمی جم به دلیل تعمیرات اضطراری دوره ای واحد HDPE)) مورد تعلیق قرار گرفته است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0