نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/12
13:01
بنده باز هم قاطعانه میگم ترامپ رئیس جمهور باقی خواهد ماند . مجلس هم فهمید که تحرکاتی انجام داد و الا اگر شانس بایدن زیاد میدونست فعلا تحرکی نمیکرد ...

بنده باز هم قاطعانه میگم ترامپ رییس جمهور باقی خواهد ماند . مجلس هم فهمید که تحرکاتی انجام داد و الا اگر شانس بایدن زیاد میدونست فعلا تحرکی نمیکرد . 👌👌


متاسفانه تا ۲۰۲۴ با ترامپ


البته بنده نظرم این هست ترامپ بهتر از بایدن برای ایران خواهد بود . بین بد و بدتر باز هم باید احترام به بد گذاشت .انتهای خبر

0
0