نوآوران امین
1399/10/29
12:12
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا(#وآتوس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 0 درصد...

توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا(#وآتوس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۰ میلیون ریال به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است)


✅کاهش ۱۷ درصدی زیان خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۳۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0