کانال افزایش سرمایه
1401/02/18
09:41
👆👈#لبوتان #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 701,452,430,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 1,798,547,570,000 ...

👆👈#لبوتان #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۷۰۱,۴۵۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۷۹۸,۵۴۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۲۵۶٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۱,۷۹۸,۵۴۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰۸:۱۰:۴۹مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0