بورس۳۶۵
1399/08/11
21:02
ذوب / وبملت / پترول / شپنا / فملی / شبندر / خودرو /فولاد خرید و فروش حقوقی های این نماد ها را از شروع ریزش بازار در اول مهر ماه تا ۵ آبان ماه ...

ذوب / وبملت / پترول / شپنا / فملی / شبندر / خودرو /فولادخرید و فروش حقوقی های این نماد ها را از شروع ریزش بازار در اول مهر ماه تا ۵ آبان ماه بررسی کردیم امروز گزارش چند نماد دیگر از صنایع مختلف را ارسال میکنیم

انتهای خبر

0
0