آواتحلیل
1401/03/03
12:06
#بررسی_گزارش_کدال #فنورد ✅ شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 3,032,625 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ...

#بررسی_گزارش_کدال #فنورد
✅ شرکت نورد و تولید قطعات فولادی در اردیبهشت ماه به درآمد فروش ۳,۰۳۲,۶۲۵ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۷۶.۷٪ تغییر نشان می دهد.✅ جمع مبلغ فروش فنورد در دوره ۲ ماهه به ۴,۷۴۸,۴۳۹ میلیون ریال رسیده است که تغییر۷۵.۵٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅ فنورد در این ماه ۱۶۰۹۲تن ورق-تسمه-پلیت را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۷۳.۸۲٪ نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۵.۷۲٪ تغییر داشته است.📈 آخرین قیمت سهم ۲۴۱۳۶ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۲۷٪ می باشد.انتهای خبر

0
0