موج مثبت Positive Wave
1399/08/12
10:34
دولت صندوق #پالایش رو فروخت و این گروه رو به امان خدا رها کرده مردم نجیب ایران تا کی باید صبر کنن❓

دولت صندوق #پالایش رو فروخت و این گروه رو به امان خدا رها کردهمردم نجیب ایران تا کی باید صبر کنن❓

انتهای خبر

0
0