مدت: 30 ثانیهحجم: 1.2 مگابایت
بولتن اقتصادی
1399/10/09
19:32
همه غافلگیر شدیم بازار سرمایه در تابستان بزرگ‌ترین بازار کشور بود. اما عملکرد تمامی بازیگران فعال در بازار متناسب با اندازه‌های بازار نبوده‌است.

همه غافلگیر شدیمبازار سرمایه در تابستان بزرگ‌ترین بازار کشور بود. اما عملکرد تمامی بازیگران فعال در بازار متناسب با اندازه‌های بازار نبوده‌است.انتهای خبر

0
0