بورس۲۴
1401/03/18
16:04
آیا از آخرین وضعیت سود و زیان این شرکت خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ریل پرداز نو آفرین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۳۲۹ میلیارد تومانی دست یافت.

آیا از آخرین وضعیت سود و زیان این شرکت خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ریل پرداز نو آفرین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۳۲۹ میلیارد تومانی دست یافت که در مقایسه با مدت مشابه قبل با افزایش ۳۱۲ درصدی همراه بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز سود ۴۴۳ ریالی ساخته است.


حافرین
انتهای خبر

0
0