کدال۳۶۰
1401/03/02
14:43
#ما ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/02/31 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 5,000,00...

#ما


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۶۹۹🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۳,۷۱۸,۵۰۱ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۴:۴۴:۴۷ (۸۸۶۱۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0