کدال۳۶۰
1399/08/27
17:19
#کنور #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30...

#کنور


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علایم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۱۳۹۹-۰۸-۲۷ ۱۷:۱۹:۵۰ (۶۹۳۱۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0