دنیای بورس
1399/08/25
13:00
پربازده ترین سهام | ترین‌های بورس ۲۵ آبان ۹۹

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.


نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

شسپا

۱۹,۷۰۰

۱۹,۹۲۰

۸.۹۰

کاما

۱۶۲,۱۹۰

۱۶۲,۱۹۰

۵.۰۰

بترانس

۲۵,۲۰۰

۲۵,۲۰۰

۵.۰۰

تایرا

۲۰,۳۷۰

۲۰,۳۷۰

۵.۰۰

شوینده

۳۴,۷۲۰

۳۴,۷۲۰

۴.۹۹

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

تاپیکو

۱۴,۱۴۰

۱۴,۰۱۰

۸.۴۲

کحافظ

۲۱,۵۶۰

۲۱,۵۶۰

۴.۹۸

حتوکا

۱۹,۷۵۰

۱۹,۷۵۰

۴.۹۶

کماسه

۴۶,۷۹۰

۴۶,۶۹۰

۴.۷۸

فپنتا

۳۵۷,۴۵۰

۳۵۵,۹۲۰

۴.۵۹

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

خودرو

۳,۵۱۰

۲.۹۳

۱۲.۹۷۳ هزار میلیارد

دارا یکم

۱۹۰,۲۳۰

۰.۷۳

۹.۹۵۸ هزار میلیارد

خساپا

۲,۲۹۰

۴.۵۷

۶.۳۲۲ هزار میلیارد

فملی

۲۱,۹۱۰

۴.۹۳

۴.۸۲۱ هزار میلیارد

حکشتی

۲۵,۸۹۰

۲.۴۵

۴.۵۲۴ هزار میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

فملی

۲۱,۹۱۰

۴.۹۳

۲,۷۴۷.۸۵

فولاد

۱۲,۶۶۰

۲.۸۴

۱,۹۲۴.۵۷

وغدیر

۱۰,۶۹۰

۴.۸۰

۹۲۸.۲۱

شتران

۱۰,۵۰۰

۴.۶۹

۹۲۷.۴۲

کگل

۱۵,۷۷۰

۳.۰۰

۹۰۰.۴۳

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تاثیر بر شاخص

توضیحات

سپاس

۱۰,۰۵۹

۰.۰۶

صنوین

۹۹,۵۰۰

۰.۶۴

فیروزه

۱۵۶,۲۴۰

۰.۲۲

تاپیکو

۱۴,۱۴۰

۸.۴۲

۲,۷۸۷.۵۳

فارس

۱۲,۳۹۰

۲.۵۹

۲,۴۹۱.۸۱

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

فملی

۲۱,۹۱۰

۴.۹۳

۹۳۵.۳۵۳ میلیارد

کمند

۱۰,۰۶۲

۰.۰۵

۵۰۰.۲۵۵ میلیارد

کاما

۱۶۲,۱۹۰

۵.۰۰

۴۸۸.۶۵۴ میلیارد

شپنا

۱۳,۲۱۰

۲.۸۰

۴۰۷.۰۶۸ میلیارد

شتران

۱۰,۵۰۰

۴.۶۹

۳۷۸.۶۱۹ میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

خودرو

۳,۵۱۰

۲.۹۳

۱.۳۵۳ هزار میلیارد

ومعادن

۱۳,۳۷۰

۴.۲۳

۱.۰۵۷ هزار میلیارد

فولاد

۱۲,۶۶۰

۲.۸۴

۶۱۰.۴۲۲ میلیارد

ونوین

۴,۷۶۰

۱.۲۸

۲۴۴.۰۶۵ میلیارد

کاوه

۱۹,۷۳۰

۱.۲۸

۱۱۷.۰۲۶ میلیارد

انتهای خبر

0
0