نوآوران امین
1400/07/27
17:13
پتروشیمی داراب(#شاراب) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️کاهش 51 درصدی سود خالص 6 ماهه 1400 ...

پتروشیمی داراب(#شاراب)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️کاهش ۵۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0