سهم گلچین
1399/08/25
08:50
وزیر صمت در بازدید از بندر امام خمینی(ره) گفت: دو نرخی بودن ارز منشا فساد است

وزیر صمت در بازدید از بندر امام خمینی(ره) گفت:


دو نرخی بودن ارز منشا فساد استانتهای خبر

0
0