بورس۲۴
1401/02/11
14:36
«ثشاهد»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شاهد درنظردارد نسبت به فروش ششدانگ ۷۰قطعه زمین به مساحت حدود۹۶ هزار متر مربع کاربری های مسکونی ،تجاری ،آموزشی ،خدماتی ،فضای سبز و... واقع در استان البرز شهرستان فردیس شهرک ناز جنوبی را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید

«ثشاهد»مزایده در راه دارد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شاهد درنظردارد نسبت به فروش ششدانگ ۷۰قطعه زمین به مساحت حدود۹۶ هزار متر مربع کاربری های مسکونی ،تجاری ،آموزشی ،خدماتی ،فضای سبز و... واقع در استان البرز شهرستان فردیس شهرک ناز جنوبی را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.شرکت بیان نمود متقاضیان میتوانند به منظور هماهنگی بازدیدو دریافت فرم شرکت در مزایده وجهت تحویل پاکات پیشنهادی خوددر وقت اداری (ساعت ۸ الی ۱۶ ) از تاریخ روز یکشنبه ۱۴۰۱.۰۲.۱۱ لغایت دوشنبه ۱۴۰۱.۰۲.۱۹ (به غیراز روزهای پنج شنبه وجمعه)به آدرس: چهارراه قصر-ابتدای خیابان شهید بهشتی- روبروی متروی شهید قدوسی - پلاک ۲۸ -شرکت شاهد مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۸۴۴۴۵۹۴ تماس حاصل نمایند.هزینه آگهی وکارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.


ثشاهد
انتهای خبر

0
0