کدال۳۶۰
1401/01/10
12:33
#حریل صورت وضعیت پورتفوی #دوره_3_ماهه منتهی به 1400/09/30 (شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی) ▪️ شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به...

#حریل


صورت وضعیت پورتفوی #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی)▪️ شرکت ریل پرداز سیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.▪️«حریل» با سرمایه ثبت شده ۴,۳۷۴,۲۵۷ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.۱۴۰۱-۰۱-۱۰ ۱۲:۳۴:۵۶ (۸۶۳۲۶۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0