نوآوران امین
1399/08/11
18:01
پاسادانا(#خودرو95 #تابعه #خودرو) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پاسادانا) ⭕️ کاهش 24 د...

پاسادانا(#خودرو۹۵ #تابعه #خودرو)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پاسادانا)⭕️ کاهش ۲۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۴,۸۵۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۱,۷۵۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۰۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0