بولتن اقتصادی
1399/11/14
13:45
نوبخت: چه رانتی پشت آزادسازی خودروهای لوکس است؟ 🔹شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس...

نوبخت: چه رانتی پشت آزادسازی خودروهای لوکس است؟🔹شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟!🔹شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی به آنها خواهید داشت. چه کسانی پشت این ماشین‌ها هستند؟ آیا برای نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

انتهای خبر

0
0