بهنام صمدی
1399/09/17
00:04
سیاست یک بام و دو هوا در رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه! 🔹امروز آقای مصباحی مقدم در مصاحبه‌ای گفته‌ دادگاه تخصصی برای بازار سرمایه نداریم این درحال...

سیاست یک بام و دو هوا در رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه!🔹امروز آقای مصباحی مقدم در مصاحبه‌ای گفته دادگاه تخصصی برای بازار سرمایه نداریم این درحالی است که سازمان بورس در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای را با قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه تخصصی امضا کرده است.🔹نکته جالب اینجاست که سازمان بورس برای بسیاری از ادمین‌های فضای مجازی پرونده‌سازی و آنها را راهی دستگاه قضایی کرده اما در مورد رسیدگی به تخلفات حقوقی‌ها می‌گوید باید از ظرفیت نظارتی خودمان استفاده کنیم🔹موضوع عجیب‌تر اینکه نماینده سازمان در دادگاههای ادمین‌های فضای مجازی صراحتا گفته بود این افراد مجوز نگرفته‌اند در حالی که اصلا مجوزی برای افراد حقیقی وجود ندارد و سال‌هاست حتی مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقوقی هم صادر نشده است.⁉️ دلیل مماشات با حقوقی‌ها و امتناع از رسیدگی قضایی به تخلفات آنها چیست؟


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0