بورس۲۴
1400/10/29
14:44
صورتهای مالی «خگستر» در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال درآمدهای عملیاتی با ۷۶ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴۱۴ میلیارد تومان رسید.

صورتهای مالی «خگستر» در 9 ماهه سال 1400 منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال درآمدهای عملیاتی با ۷۶ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴۱۴ میلیارد تومان رسید.خگستر
انتهای خبر

0
0