بتاسهم
1401/01/24
17:39
#خبازرس انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند به مبلغ 143 میلیارد ریال

#خبازرس انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند به مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال


انتهای خبر

0
0